Zrzuty ekranu

Główne okno (Windows XP, Windows Vista)

Gekko Main window XP Gekko Main window Vista

Okno FTP (Windows XP, Windows 98)

Gekko FTP window XP Gekko FTP window 98

Okno FTP (Windows Vista, Windows 98)

Gekko FTP window Vista Gekko FTP window 98

Zmiana atrybutów plików oraz konsola (Windows XP)

Change Attributes Gekko Manager Console

Ustawienia połączenia oraz konsola komend FTP (Windows Vista)

Connection setting FTP Command Box

Historia oraz nawigacja (Windows Vista)

History Navigate Menu

Podgląd archiwum Zip oraz pakowanie (Windows XP)

View Zip Archive Pack